TOOLKIT
CULTUUREDUCATIE

 

Over de toolkit

Wat betekent ‘kwaliteit’ in cultuureducatie?
Wat is de kwaliteit van je eigen cultuureducatieve werking?
En hoe kan je deze veranderen of verbeteren?
Dit project wil je helpen hierop een antwoord te vinden.

Komen tot een eenduidig kwaliteitskader voor cultuureducatie is niet eenvoudig. De organisaties die werken rond cultuureducatie zijn immers bijzonder divers en komen bovendien vaak uit verschillende sectoren. Bij sommigen vormt cultuureducatie de kern van hun werking, bij anderen slechts een onderdeel ervan. Wat maakt dat je als organisatie of team kwaliteit levert op vlak van cultuureducatie? En is dit verschillend naargelang de grootte, het budget of de historiek van een organisatie?

De commissie Groeien in cultuur, samengesteld uit experten uit de praktijk, het onderzoeksveld en ondersteunende organisaties (1), boog er zich tijdens het najaar van 2013 en voorjaar van 2014 over. Zij kwamen tot een kwaliteitskader met 8 parameters of kwaliteitsaspecten. Dit werd vertaald naar twee praktische instrumenten waarmee organisaties concreet aan de slag kunnen gaan:een quick scan en een reflectietoolkit, die je allebei op deze website terugvindt.

Je vindt meer informatie over dit kwaliteitskader in de inleiding van de reflectietoolkit.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Marijke Verdoodt,
Beleidsmedewerker cultuur, Afdeling Cultuur en Media - Cluster Cultuurbeleid.
02 553 69 98
cultuureducatie@vlaanderen.be

(1) Volgende personen maakten deel uit van deze commissie, die in het leven geroepen werd door de toenmalige Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Pascal Smet, bevoegd voor respectievelijk cultuur, en jeugd en onderwijs: Karolien Akkermans, Luk Boelaert, Koen Boesman, Dirk Bogaert, Tom Buytaert, Tomas De Groote, Dirk De Wit, Marijke Leye, Isabel Lowyck, Freddy Mariƫn, Kaat Peeters (voorzitter), Dirk Piqueur, Marijke Verdoodt (secr.), Niels Verheest, Iris Verhoeyen (voorz. a.i.), Lode Vermeersch.