Tax Shelter - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
taxshelter@vlaanderen.be

Welkom bij de Tax Shelter applicatie!


Via deze pagina kan u als producent uw taxshelteraanvraag elektronisch indienen en handtekenen.


Ontving u reeds een eerste attest voor uw audiovisueel werk voor 1/1/2015 en werden de raamovereenkomsten eveneens afgesloten voor 1/1/2015,
gebruik dan de oude applicatie voor de aanvraag van uw definitieve attest.


Ontving u reeds een eerste attest voor uw audiovisueel werk voor 1/1/2015 en werden de raamovereenkomsten afgesloten na 1/1/2015,
dan dient u gebruik te maken de nieuwe applicatie voor de aanvraag van uw definitieve attest.


Ontving u reeds een eerste attest voor uw audiovisueel werk voor 1/1/2015 en werden de raamovereenkomsten afgesloten voor en na 1/1/2015,
neem dan contact op met het departement via taxshelter@vlaanderen.be


Voor alle andere aanvragen gebruikt u de nieuwe applicatie. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe applicatie, dient u zich opnieuw te registreren
op basis van uw ondernemingsnummer. U ontvangt een nieuw paswoord verschillend van dat van de oude applicatie.


Meer uitleg over de taxshelterregelgeving.