Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media > toegankelijkheidsverklaring
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid van deze website

Voor deze site werden inspanningen geleverd om ze toegankelijk te maken. Hierbij werden de richtlijnen van AnySurfer (nieuw venster) gevolgd.
De site mocht ook het AnySurfer-label dragen tot juni 2012. Er werd geen nieuwe audit bij AnySurfer aangevraagd omdat deze website momenteel volledig vernieuwd wordt.
Van zodra de nieuwe website online is wordt opnieuw een AnySurfer-label aangevraagd.

 

Afdrukken

Wanneer de inhoud wordt afgedrukt via de standaard afdrukopdracht (dus niet bij een zogenaamde schermafdruk) wordt een printervriendelijke versie gegenereerd. Navigatie-elementen die enkel nuttig zijn op het scherm worden hierbij niet afgedrukt.

 

PDF-bestanden

In deze website wordt een ruim deel van de informatie als PDF-bestand aangeboden. We doen er zoveel mogelijk aan om die PDF-bestanden toegankelijk te maken. In een aantal gevallen echter worden de PDF-bestanden door externen aangeleverd (bijvoorbeeld rapporten van studies en onderzoeken) en bevatten ze grafieken en tabellen die niet converteerbaar zijn in tekst.

Personen die de inhoud van deze documenten niet kunnen lezen, kunnen met ons contact opnemen.