Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Publicaties

 

Jaarverslag

2016

De SARC stelt zijn jaarverslag 2016 voor.


Het jaarverslag 2016 (PDF, 13MB) geeft een overzicht van de rol van de SARC in de beleidsadvisering en de bijdragen aan de beleidsvoorbereiding voor wat betreft Cultuur, Jeugd, Sport en Media.


In het jaarverslag, dat digitaal ter beschikking wordt gesteld, kunt u alle informatie over de SARC vinden, waaronder de werkzaamheden, de samenstelling en de doorwerking van de adviezen.

2015

De SARC stelt zijn jaarverslag 2015 voor.


Het jaarverslag 2015 geeft een overzicht van de rol van de SARC in de beleidsadvisering en de bijdragen aan de beleidsvoorbereiding voor wat betreft Cultuur, Jeugd, Sport en Media.


In het jaarverslag, dat digitaal ter beschikking wordt gesteld, kunt u alle informatie over de SARC vinden, waaronder de werkzaamheden, de samenstelling en de doorwerking van de adviezen.

 

2014

Het Jaarverslag 2014 (PDF) van de SARC is beschikbaar. Dit document geeft een overzicht van de samenstelling en de werkzaamheden van de vier sectorraden en de Algemene Raad. Er wordt ook aandacht besteed aan de doorwerking van adviezen.

 

Met een aanwezigheidspercentage van 74% toonden de leden van sectorraden en de Algemene Raad een hoge betrokkenheid. De leden kwamen samen in 80 vergaderingen en brachten 36 adviezen uit, waarvan 9 gecoördineerde adviezen en 14 adviezen op eigen initiatief.

 

2013

Het Jaarverslag 2013 (PDF) van de SARC is beschikbaar. Dit document geeft een overzicht van de samenstelling en de werkzaamheden van de vier sectorraden en de Algemene Raad. Er wordt ook aandacht besteed aan de doorwerking van adviezen.

 

2013 was een uiterst interessant en boeiend jaar. Maar liefst 41 adviezen werden bezorgd aan ministers en kabinetten. Deze adviezen werden voorbereid in 52 vergaderingen met een aanwezigheidspercentage van 76%. Verder werd er veel aandacht besteed aan de voorbereiding van een stevig Memorandum 2014-2019 (PDF), dat de waarde van cultuur, jeugd, sport en media in de verf zet en de toekomstige beleidsmakers met duidelijke aanbevelingen inspireert.

 

2012

De SARC stelt zijn Jaarverslag 2012 (PDF) voor. 2012 betekende het einde van de eerste zittingsperiode van vier jaar. De samenstelling van de vier sectorraden, de Algemene Raad en het Vast Bureau werd vernieuwd. Tegelijk bleef de SARC erg productief, met 38 adviezen. Het jaarverslag wordt digitaal verspreid: via bovenstaande link of via de cd-rom. Wie dit wenst, kan de cd-rom bestellen via de website Publicaties van de Vlaamse overheid (nieuw venster)

 

2011

De SARC stelt zijn Jaarverslag 2011 (PDF) voor. Het jaarverslag wordt dit jaar eveneens enkel digitaal verspreid, via de link of via de cd-rom.
Wie dit wenst, kan de cd-rom bestellen via de website Publicaties van de Vlaamse overheid (nieuw venster).

 

2010

De SARC stelt zijn Jaarverslag 2010 (PDF) voor. Het jaar 2010 was voor de SARC een boeiend jaar. De Vlaamse Regering draait op volle toeren, wat zich vertaalt in adviesvragen over beleidsvoorstellen met ingrijpende gevolgen voor de toekomst.
Het jaarverslag wordt dit jaar enkel digitaal verspreid, via bovenstaande link of op cd-rom. Meer informatie vindt u op de website Publicaties van de Vlaamse overheid (nieuw venster).

 

2009

Het Jaarverslag 2009 (PDF) is het tweede jaarverslag van de SARC. In 2009 draaiden de vier sectorraden en de Algemene Raad op volle toeren. Er werden in totaal 29 adviezen gegeven. Daarnaast ging er ook veel aandacht en energie naar het Memorandum voor de Vlaamse Regering. Hoorzittingen, informatiesessies, rondetafelgesprekken, toelichting bij adviezen in het Vlaams Parlement en de deelname aan een evaluatief onderzoek naar de werking van de strategische adviesraden maakten eveneens deel uit van de activiteiten in 2009.

 

De zes ontslagnemende leden werden vervangen, rekening houdend met de deskundigheid en binnen de geldende decretale bepalingen. De samenstelling van de raden brengt een dynamiek teweeg die een weerspiegeling is van het brede werkveld waarbinnen de SARC opereert. We hopen dat de adviezen hierdoor een grote relevantie en impact hebben.

 

2008

De SARC stelt zijn Jaarverslag 2008 (PDF, 1,75 MB) voor. In april 2008 is de SARC, de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, samengesteld uit de Algemene Raad, het Vast Bureau, de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Media, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad, aan het werk gegaan. In dit jaarverslag kan u alvast een overzicht vinden van onze werking tijdens dat eerste jaar (dat evenwel maar bestond uit 8 maanden).

 

Het gedrukte jaarverslag wordt naar vele belanghebbenden verzonden. Wie (nog) een gedrukt exemplaar wil ontvangen, kan de publicatie bestellen via 1700. Meer informatie vindt u op de website Publicaties van de Vlaamse overheid (nieuw venster).

 

 

Memoranda

Memorandum 2014-2019

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) publiceert zijn Memorandum 2014-2019 (PDF). Volgens de SARC hebben de ‘culturele materies’, cultuur, jeugd, sport en media, een belangrijke plaats in Vlaanderen. Ze bepalen de identiteit van een gemeenschap, geven zin, passie, meerwaarde en plezier, bevorderen en ontwikkelen de samenleving.

 

Het memorandum bestaat uit de algemene aanbevelingen van de Algemene Raad en de afzonderlijke memoranda van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media. De SARC hoopt met deze publicatie een bijdrage te leveren aan een toekomstgericht Vlaams beleid voor cultuur, jeugd, sport en media, en de beleidsmakers te inspireren en te motiveren.

 

U kunt het Memorandum bestellen via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid (nieuw venster).

 

Memorandum 2009-2014

Met het memorandum 2009-2014 van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (PDF, 1,04 MB) wil de SARC zijn prioriteiten formuleren voor de nieuwe beleidsperiode 2009-2014. Het memorandum behandelt alle deelsectoren waarover de SARC strategische adviezen formuleert, in het bijzonder kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen, sport en media.