Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Publicaties

 

Jaarverslag

2017

De SARC stelt zijn jaarverslag 2017 (PDF) voor.


In het jaarverslag, dat digitaal ter beschikking wordt gesteld, kunt u alle informatie over de SARC vinden, waaronder de werkzaamheden, de samenstelling en de doorwerking van de adviezen. Zo wil de SARC u een beeld geven van zijn rol in de beleidsadvisering en de bijdragen aan de beleidsvoorbereiding voor wat betreft Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Jaarverslagen

Memoranda