Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Publicaties

 

Jaarverslag

2018

De SARC legt zijn jaarverslag 2018 (PDF) aan u voor. De SARC bracht in 2018 in totaal 62 adviezen uit. Hoe deze tot stand kwamen, wie eraan meewerkte, en hoe deze adviezen een rol speelden in de beleidscyclus: dat en meer leest u in dit jaarverslag.


In het jaarverslag, dat digitaal ter beschikking wordt gesteld, kunt u alle informatie over de SARC vinden, waaronder de werkzaamheden, de samenstelling en de doorwerking van de adviezen. Zo wil de SARC u een beeld geven van zijn rol in de beleidsadvisering en de bijdragen aan de beleidsvoorbereiding voor wat betreft Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Jaarverslagen

Memoranda