Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Samenstelling

Op 15 juli 2016 benoemde de Vlaamse Regering de leden van de SARC. De raad vat daarmee zijn derde termijn aan. Met de benoeming van de voorzitter en de onafhankelijke deskundigen voor de Algemene Raad en de benoeming van de leden van de sectorraden is de eerste stap gezet in de samenstelling van de SARC.

 

In een tweede fase zal de Algemene Raad worden vervolledigd. Daartoe zullen per sectorraad twee leden afgevaardigd worden om in de Algemene Raad een mandaat op te nemen. Elke sectorraad zal ook een voorzitter en een ondervoorzitter aanduiden.

 

 

Algemene Raad

Onafhankelijke deskundigen

 1. de heer Luk Verschueren, voorzitter
 2. mevrouw Heidi De Nijn
 3. de heer Herman Smulders
 4. mevrouw Annick Schramme

Vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad

 1. de heer Stefaan Vandelacluze

Vertegenwoordigers van de sectorraden

 1. de heer Herman Baeten, voorzitter Sectorraad Kunsten en Erfgoed
 2. mevrouw Sigrid Bosmans, lid Sectorraad Kunsten en Erfgoed
 3. mevrouw Frie De Greef, voorzitter Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
 4. de heer Tom Lemahieu, lid Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
 5. mevrouw Sophie Cools, ondervoorzitter Vlaamse Sportraad
 6. de heer Piet Meneve, lid Vlaamse Sportraad
 7. de heer Simon Delaere, voorzitter Sectorraad Media
 8. de heer Tom Evens, lid Sectorraad Media

 

 

Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Onafhankelijke deskundigen

 1. de heer Herman Baeten, voorzitter
 2. de heer Jan Bloemen
 3. mevrouw Natalie De Boelpaep
 4. de heer Bart Geerts
 5. mevrouw Danielle Gielen
 6. de heer Peter Carpreau
 7. mevrouw Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter
 8. de heer Walter Rycquart
 9. mevrouw Liliane Vandenheede

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

 1. mevrouw Leen Laconte
 2. de heer Bert Schreurs
 3. mevrouw Carine Dujardin
 4. de heer Wim Meert
 5. mevrouw Sigrid Bosmans
 6. de heer Johan Penson
 7. de heer Ignace Cornelissen
 8. mevrouw Elviera Velghe
 9. de heer Luc Nowé
 10. mevrouw Frauke Devriendt

 

 

Sectorraad Sociaal Cultureel Werk

Onafhankelijke deskundigen

 1. de heer Renato Cipriani
 2. de heer Pedro De Bruyckere
 3. mevrouw Frie De Greef, voorzitter
 4. mevrouw Danie De Sadeleer
 5. de heer Alexander Declercq
 6. mevrouw Griet De Wachter
 7. de heer Tom Lemahieu
 8. mevrouw An Rosiers

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

 1. de heer Stefaan Vandelacluze
 2. de heer Isaak Dieleman
 3. de heer Dirk Verbist, ondervoorzitter
 4. mevrouw Liesbeth De Winter
 5. de heer Koenraad Allary
 6. mevrouw Miet Withofs
 7. mevrouw Iris Raspoet
 8. de heer Steven Vanderaspoilden
 9. mevrouw Cindy Daems
 10. mevrouw Licorice Leroy
 11. mevrouw Greet Firlefyn

 

 

Vlaamse Sportraad

Onafhankelijke deskundigen

 1. de heer Jacky Mouligneau
 2. de heer Frank De Vis
 3. mevrouw Mia Maes
 4. de heer Piet Meneve
 5. de heer Dirk Van de Voorde
 6. mevrouw Charlotte Van Tuyckom
 7. mevrouw Lore Vandevivere
 8. de heer Bart Vanreusel
 9. mevrouw Line Verbeke

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

 1. de heer Christophe Cools, voorzitter
 2. mevrouw Hilde Van Cauwenberghe
 3. de heer Johan Van Dijcke
 4. de heer Michel De Herdt
 5. mevrouw Cindy Winters
 6. mevrouw Ilse Arys
 7. mevrouw Sophie Cools, ondervoorzitter
 8. de heer Alain Lescrauwaet
 9. de heer Koenraad Hoeyberghs
 10. mevrouw Ingrid Peeters

 

 

 

Sectorraad Media

Onafhankelijke deskundigen

 1. de heer Simon Delaere, voorzitter
 2. de heer Tom Evens
 3. mevrouw Valerie Verdoodt, ondervoorzitter
 4. de heer Marc Bekaert
 5. de heer Ioan Kaes

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

 1. mevrouw Liesbeth Hauben
 2. mevrouw Katrien Lefever
 3. mevrouw Sandra Coppieters
 4. mevrouw Greta Van Moer
 5. de heer Jan Van Broeckhoven
 6. mevrouw Frauke Devriendt
 7. mevrouw Sandrien Mampaey
 8. mevrouw Keltoum Belorf
 9. de heer Frederic Logghe
 10. de heer Jo Buggenhout
 11. mevrouw Els Bruggeman
 12. de heer Andy Demeulenaere
 13. de heer Ben Rouffa
 14. de heer Bart Du Laing