Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

 

Algemene Raad

Onafhankelijke deskundigen

 1. Mevrouw Annick Schramme, Algemeen Voorzitter
 2. De heer Benjamin Haemhouts
 3. De heer Luk Verschueren
 4. De heer Herman Smulders

Vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad

 1. de heer Stefaan Vandelacluze

Vertegenwoordigers van de sectorraden

 1. mevrouw Frie De Greef, voorzitter Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
 2. de heer Steven Hellemans, lid Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
 3. mevrouw Sigrid Bosmans, ondervoorzitter Sectorraad Kunsten en Erfgoed
 4. de heer Peter Carpreau, lid Sectorraad Kunsten en Erfgoed
 5. mevrouw Ellen Maud Van de Velde, ondervoorzitter Sectorraad Media
 6. de heer Tom Evens, lid Sectorraad Media
 7. mevrouw Astrid Vervaet, voorzitter Vlaamse Sportraad
 8. de heer David Nassen, lid Vlaamse Sportraad

 

 

Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Onafhankelijke deskundigen

 1. Mevrouw Sigrid Bosmans, ondervoorzitter
 2. De heer Lothar Casteleyn
 3. De heer Ignace Cornelissen
 4. de heer Bart Demuyt, voorzitter
 5. Mevrouw Daniëlle Gielen
 6. De heer Quintijn Ketels
 7. De heer Alan Quireyns
 8. Mevrouw Vjera Somers
 9. Mevrouw Eva Wuyts

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

1.mevrouw Leen Laconte-Overleg Kunstenorganisaties (oKo)
2.de heer Frankie Goethals-Steunpunt voor Productionele, Ontwerpende en Technische krachten van de brede culturele sector (STEPP)
3.de heer Peter Carpreau-Overleg Cultureel Erfgoed (OCE)
4.mevrouw Carine Dujardin-Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV)
5.mevrouw Elviera Velghe-Vlaams Museumoverleg
6.de heer Wim Meert-cult!
7.de heer Tijs Vastesaeger-VI.BE
8.mevrouw An Jacobs-Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten (VOFTP)
9. mevrouw Yousra Benfquih-Boekenoverleg
10.mevrouw Sofie Van de Velde-Belgische Moderne en Hedendaagse Kunstgaleries (BUP)

 

 

Sectorraad Sociaal Cultureel Werk

Onafhankelijke deskundigen

 1. de heer Tom Lemahieu
 2. de heer Pedro De Bruyckere
 3. de heer Bram Ghyoot
 4. mevrouw Frie De Greef, voorzitter
 5. de heer Jo Van Tassel
 6. de heer Koenraad Allary
 7. de heer Peter Bosmans
 8. de heer Steven Hellemans

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

1.mevrouw Ellen Goovaerts-Vlaamse Jeugdraad
2.de heer Niels De Ceulaer-Vlaamse Jeugdraad
3.

de heer Dirk Verbist, ondervoorzitter

-de Federatie (Sociaal-Cultureel Werk algemeen)
4.mevrouw Ria Van Asch-

de Federatie (vormingplussen (volkshogescholen))

5.mevrouw Iris Raspoet-

de Federatie (amateurkunsten)

6.mevrouw Miet Withofs-Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD)
7.mevrouw Cindy Daems-cult!
8.mevrouw Licorice Leroy-Netwerk tegen Armoede
9.mevrouw Greet Firlefyn-Vijftact
10.mevrouw Noemi De Clercq-Vlaams Centrum voor Circuskunsten
11.mevrouw Grete Cornelis-Vlaamse Ouderenraad

 

 

Vlaamse Sportraad

Onafhankelijke deskundigen

 1. de heer Frank De Vis
 2. de heer Walter Dingemans
 3. mevrouw Mia Maes
 4. De heer David Nassen
 5. de heer Patrick Van Campenhout
 6. de heer Dirk Van de Voorde
 7. de heer Bart Vanreusel
 8. mevrouw Charlotte Van Tuyckom
 9. mevrouw Astrid Vervaet, voorzitter

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

1.De heer Robin Ramakers-Vlaamse Sportfederatie (VSF)
2.De heer Koen Hoeyberghs-Vlaamse Sportfederatie (VSF)
3.De heer Alain Lescrauwaet-Vlaamse Sportfederatie (VSF)
4.Mevrouw Ilse Arys-Vlaamse Sportfederatie (VSF)
5.Mevrouw Jessica De Smet-Vlaamse Sportfederatie (VSF)
6.De heer Michel De Herdt-Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
7.Mevrouw Katrijn Titeca-Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
8.Mevrouw Hilde Van Cauwenberghe-Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
9.

de heer Marc Vlogaert, ondervoorzitter

-Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
10.Mevrouw Cindy Winters-Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)

 

 

Sectorraad Media

Onafhankelijke deskundigen

 1. de heer Tom Evens
 2. mevrouw Nadia Feci
 3. de heer Simon Delaere, voorzitter
 4. de heer Pieter Maeseele
 5. mevrouw Maud Van de Velde, ondervoorzitter

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

1. mevrouw Sandra Coppieters -openbare omroep (VRT)
2.de heer Jo Buggenhout-Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)
3.de heer Frederic Logghe-Proximus, Orange en Telenet
4. de heer Ioan Kaes - SABAM Playright en deAuteurs
5.mevrouw Greet Claes-NORTV
6. mevrouw Liesbet Hauben-Private Omroepfederatie (POF), Plattelands TV, Dobbit TV, Eclips TV en MENT TV
7.mevrouw An Jacobs-Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten (VOFTP)
8.mevrouw Sandrien Mampaey-Vlaamse Nieuwsmedia en WE MEDIA
9.de heer Fried Aernouts-Media.21
10.de heer Andy Demeulenaere-Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid Mediawijs.be
11.de heer Bart Du Laing-Communicatie Centrum
12.de heer Ben Rouffa-Beroepsvereniging van Vlaamse Audiovisuele Facilitaire Bedrijven (VOTF)
13.de heer Ben Appel-Private Omroepfederatie (POF), VRRO (lokale radio's) en Mediahuis
14. mevrouw Sarah Latré-Vlaamse Jeugdraad