Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Oproep voor onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers middenveld

De SARC werd opgericht in 2007 en de leden werden in het voorjaar van 2008 benoemd voor een mandaat van vier jaar. Aangezien het mandaat van de huidige leden afloopt, lanceerde de SARC een nieuwe oproep voor de hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Raad en de sectorraden. Dit gebeurde eerder al in 2008 en 2012.

 

Via onderstaande links leest u meer over de oproep voor

 

Deze oproep liep af op 12 juni 2016. U kunt zich dus geen kandidaat meer stellen.

Wanneer de SARC opnieuw wordt samengesteld, leest u daar meer over op deze website en in de nieuwsbrief.