Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

De SARC legt zijn jaarverslag 2019 aan u voor.

23/03/2020

De SARC bracht in 2019 in totaal 26 adviezen uit. Hoe deze tot stand kwamen, wie eraan meewerkte, en hoe deze adviezen een rol speelden in de beleidscyclus: dat en meer leest u in dit jaarverslag.

Advies in aanloop naar de Strategische Visienota Kunsten en de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed

23/03/2020

Advies in aanloop naar de Strategische Visienota Kunsten en de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed

Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

26/02/2020

Op 24 februari 2020 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Advies inzake onevenwichtige overheidssteun en fiscale voordelen

26/02/2020

Op 12 februari 2020 bracht de Vlaamse Sportraad advies inzake onevenwichtige overheidssteun en fiscale voordelen

Publieksbevraging: De Vlaming over de VRT

22/01/2020

Ter voorbereiding van zijn advies over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid, heeft de SARC, in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, twee bevragingen uitgestuurd: een stakeholdersbevraging en een publieksbevraging. De publieksbevraging is intussen ook afgerond. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville in samenwerking met Prof. Dr. Hilde Van den Bulck, en is te downloaden via onderstaande link.

Stakeholderbevraging ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse Regering

17/01/2020

Ter voorbereiding van zijn advies over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid, heeft de SARC, in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, twee bevragingen uitgestuurd: een stakeholdersbevraging en een publieksbevraging. De stakeholdersbevraging is intussen afgerond. Dit onderzoek werd door imec-SMIT (Vrije Universiteit Brussel) in samenwerking met imec-MICT (Universiteit Gent) uitgevoerd en is te downloaden via onderstaande link.

Advies inzake matchfixing, corruptie, makelaars en sociale & fiscale voordelen Briefadvies over de beleidsnota Media 2019-2024

17/01/2020

Op 8 januari 2020 bracht de Vlaamse Sportraad op eigen initiatief een advies inzake matchfixing, corruptie, makelaars en sociale & fiscale voordelen in de betaalde sport

Briefadvies over de beleidsnota Media 2019-2024

17/01/2020

Op 20 december 2019 bracht de Sectorraad Media op eigen initiatief een briefadvies over de beleidsnota Media 2019-2024