Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies over wijzigingen aan het decreet ter ondersteuning van bovenlokale (top)sportinfrastructuur

28/07/2020

Op 27 juli 2020 bracht de Vlaamse Sportraad advies over wijzigingen aan het decreet ter ondersteuning van bovenlokale (top)sportinfrastructuur

Advies over het Noodfonds Sport

28/07/2020

Op 27 juli 2020 bracht de Vlaamse Sportraad advies over het Noodfonds Sport

Advies over de wijziging aan het Antidopingdecreet

28/07/2020

Op 20 juli 2020 bracht de Vlaamse Sportraad advies over de wijziging aan het Antidopingdecreet

Advies over wijzigingen aan het samenwerkingsakkoord betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

28/07/2020

Op 20 juli 2020 bracht de Vlaamse Sportraad advies over wijzigingen aan het samenwerkingsakkoord betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

Advies over wijziging van het Mediadecreet, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van de herziene AVMD-richtlijn

28/07/2020

Op 17 juli 2020 bracht de Sectorraad Media advies over wijziging van het Mediadecreet, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van de herziene AVMD-richtlijn

Advies over de wijziging van het decreet De Rand

28/07/2020

Op 15 juli 2020 bracht de Algemene Raad advies over de wijziging van het decreet De Rand

Advies bij het noodfonds media

28/07/2020

Op 26 juni 2020 bracht de Sectorraad Media advies bij het noodfonds media

Advies toevoeging ijsschaatsen aan topsporttakkenlijst

28/07/2020

Op 26 juni 2020 bracht de Vlaamse Sportraad advies toevoeging ijsschaatsen aan topsporttakkenlijst

Advies bij het noodfonds Jeugd

28/07/2020

Op 26 juni bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies bij het noodfonds Jeugd

Advies over het ontwerp van besluit tot uitvoering van de artikelen 16 en 17/1 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

28/07/2020

Op 26 juni bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies over het ontwerp van besluit tot uitvoering van de artikelen 16 en 17/1 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Advies bij het Noodfonds Cultuur

28/07/2020

Op 26 juni bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies bij het Noodfonds Cultuur

Vlaamse Regering benoemt nieuwe leden van de SARC

27/07/2020

De Vlaamse Regering benoemt met ingang van 1 augustus 2020 de nieuwe leden van de SARC. De raad vat daarmee zijn vierde termijn aan. U leest hier later meer over de nieuwe samenstelling.

Advies bij de beleidsprioriteiten bovenlokale cultuurwerking

17/06/2020

Op 8 juni 2020 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies over de drie nieuwe beleidsprioriteiten in het kader van het Decreet bovenlokale cultuurwerking.

Nieuwe samenstelling SARC: Oproep onafhankelijke experten afgesloten

17/06/2020

De open oproep voor de onafhankelijke deskundige leden werd afgerond op maandag 15 juni 2020. De SARC wil graag iedereen bedanken die zich kandidaat stelde om in de SARC te zetelen, net als zij die de oproep hebben verspreid. De kandidaturen worden verwerkt en de organisaties uit het middenveld worden inmiddels uitgenodigd om hun kandidaten voor te dragen. Binnenkort zal er dan meer nieuws volgen over de samenstelling van de SARC 2020-2024.

Advies over de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT

10/06/2020

Op 9 juni bracht de Sectorraad Media advies over de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT

Verlenging oproep onafhankelijke deskundigen tot en met 15 juni

26/05/2020

In overleg met de bevoegde kabinetten is beslist de oproep voor onafhankelijke deskundigen te verlengen tot en met 15 juni. De coronacrisis heeft wellicht ook haar invloed op de respons. Laat dat echter geen belemmering zijn om u kandidaat te stellen. We streven er naar de procedure af te ronden voor het zomerreces, zodat we vanaf augustus terug van start kunnen gaan met een vernieuwde SARC.

Advies over de voorbereiding van de Visienota Sportpromotie

26/05/2020

Op 25 mei bracht de Vlaamse Sportraad advies over de voorbereiding van de Visienota Sportpromotie

Advies over het beleid inzake CJSM ten tijde van de Corona crisis

25/05/2020

Op 19 mei bracht de Algemene Raad advies over het beleid inzake CJSM ten tijde van de Corona crisis

Advies overgangsbepaling decreet jeugdtoerisme

25/05/2020

Op 19 mei bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies overgangsbepaling decreet jeugdtoerisme

Nieuwe samenstelling SARC in 2020

6/05/2020

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) vernieuwt de samenstelling van de Algemene Raad en de sectorraden. Dit gebeurde eerder al in 2008, in 2012 en in 2016.

Wie zich kandidaat wil stellen als onafhankelijke deskundige, vult voor 1 juni 2020 het formulier in met een gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en een uitgebreid curriculum vitae,

De oproep voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld voor de SARC gebeurt op een later moment. De betrokken organisaties worden daarvan op de hoogte gesteld. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij: Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Bart.dierick@vlaanderen.be, 0486 83 53 21

Via onderstaande links leest u meer over deze oproep

Advies bij de Strategische Visienota Kunsten

6/05/2020

Op 30 april bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies bij de Strategische Visienota Kunsten

Advies over het Programmadecreet 2020

28/04/2020

Op 24 april bracht de Vlaamse Sportraad advies over het Programmadecreet 2020

Advies bij de wijziging van het frequentiebesluit particuliere radio-omroepen

28/04/2020

Op 22 april bracht de Sectorraad Media advies bij de wijziging van het frequentiebesluit particuliere radio-omroepen