Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies over projectoproep ’Stimuleren van de naschoolse sportbeoefening voor leerlingen van de 1ste en 2de graad Secundair Onderwijs’

8/03/2018

Op 2 maart 2018 bracht de Vlaamse Sportraad advies over projectoproep ’Stimuleren van de naschoolse sportbeoefening voor leerlingen van de 1ste en 2de graad Secundair Onderwijs’

Advies over het voorontwerp van decreet houdende cinematografische coproductie

8/03/2018

Op 22 februari 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het voorontwerp van decreet houdende cinematografische coproductie

Advies bij de subsidiebeslissingen projectoproep ’Innovatieve partnerprojecten voor cultuur’

1/03/2018

Op 9 februari 2018 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij de subsidiebeslissingen projectoproep ’Innovatieve partnerprojecten voor cultuur’

Reflectie op het rapport ’Aanbevelingen voor een vernetwerkte bovenbouw cultuur’

1/03/2018

Op 19 januari 2018 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk Reflectie uit op het rapport ’Aanbevelingen voor een vernetwerkte bovenbouw cultuur’

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming

1/03/2018

Op 12 februari 2018 bracht de Algemene Raad advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming

Advies bij de conceptnota voor nieuwe regelgeving van de heer Bart Caron betreffende een bovenlokaal cultuurdecreet

1/03/2018

Op 6 februari 2018 bracht de Algemene Raad advies uit bij de conceptnota voor nieuwe regelgeving van de heer Bart Caron betreffende een bovenlokaal cultuurdecreet

Advies bij het voorontwerp van bestuursdecreet

1/03/2018

Op 6 februari 2018 bracht de Algemene Raad advies uit bij het voorontwerp van bestuursdecreet

Nieuwsbrief SARC jg 8, nr. 1

30/01/2018

De nieuwsbrief SARC jg 8, nr. 1 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking

30/01/2018

Op 29 januari 2018 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking.

Advies over de nieuwe bewegingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de samenwerking tussen sport en welzijn.

29/01/2018

Op 26 januari 2018 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit over de nieuwe bewegingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de samenwerking tussen sport en welzijn.

Advies bij de wijziging van het decreet studentensport

22/01/2018

Op 8 januari 2018 bracht de Vlaamse Sportraad van de SARC een advies uit bij de wijziging van het decreet studentensport

10 jaar SARC: advies in de kijker

22/01/2018

Elke maand delen we een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, enz. Een belangwekkend eigen initiatief van de Algemene Raad van de SARC was het advies over Goed bestuur in de sectoren Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 22 januari 2014,

De strategische adviesraad bestaat 10 jaar

15/01/2018

Voor de SARC wordt 2018 een bijzonder jaar: de strategische adviesraad bestaat 10 jaar. We vieren dit graag samen met u. Daarom delen we elke maand een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, enz.
We bijten de spits af met de publicatie van het SARC-oprichtingsdecreet op 15 januari 2008.

Nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 7

14/12/2017

De nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 7 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

Briefadvies over de overheveling van de provinciale sportbevoegdheden

14/12/2017

Op 6 december 2017 bracht de Vlaamse Sportraad van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een briefadvies uit over de overheveling van de provinciale sportbevoegdheden.

Advies bij twee besluiten betreffende ’Landcommanderij Alden Biesen’

14/12/2017

Op 8 december 2017 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) advies uit bij twee besluiten betreffende ’Landcommanderij Alden Biesen’.