Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies bij het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

16/02/2021

Op 12 februari 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een advies over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid.

Briefadvies over de bijdrage en meerwaarde van sport in het Vlaams relancebeleid n.a.v. corona

8/02/2021

Op 3 februari 2021 bracht de Vlaamse Sportraad op eigen initiatief een briefadvies over de bijdrage en meerwaarde van sport in het Vlaams relancebeleid nav corona.

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

8/02/2021

Op 29 januari 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

Advies over de eindtermen 2e en 3e graad secundair onderwijs

8/02/2021

Op 29 januari 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk op eigen initiatief een advies over het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graag van het secundair onderwijs.

Advies bij de aanpassing van het amateurkunstendecreet m.b.t. reservevorming

8/02/2021

Op 29 januari 2021 bracht de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten.

SARC verwelkomt nieuwe collega

8/01/2021

Op 5 januari 2021 verwelkomde het secretariaatsteam van de SARC een nieuwe collega, Valerie Ansoms. Zij is de nieuwe secretaris van de Sectorraad Media. Bekijk de contactgegevens van Valerie Ansoms.

Advies over operationele bijsturingen in het kader van de coronamaatregelen

8/01/2021

Op 8 januari 2021 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk op eigen initiatief advies uit over enkele aspecten die binnen het kader van de coronamaatregelen op korte termijn bijsturing vragen.

Briefadvies over de BBT Media 2021

8/01/2021

Op 21 december 2020 bracht de Sectorraad Media een advies over de beleids- en begrotingstoelichting (BBT) Media 2021.

Advies over de wijziging van het besluit houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

8/01/2021

Op 21 december 2020 bracht de Vlaamse Sportraad een advies over de wijziging van het besluit houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

Advies Kunstendecreet

21/12/2020

Op 27 november 2020 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed een advies bij het voorontwerp van decreet betreffende de ondersteuning van de professionele Kunsten.

Brief snelle oplossing verenigingswerk sportsector

1/12/2020

Op 30 november 2020 bracht de Vlaamse Sportraad een briefadvies over een snelle oplossing voor het verenigingswerk in de sportsector.

Advies over het ontwerp van decreet houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de LIVC R

1/12/2020

Op 26 november 2020 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad het advies over het ontwerp van decreet houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de LIVC R.

Advies over het Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse maatregelen inzake cultuur- en jeugdinfrastructuur en de operationalisering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

1/12/2020

Op 26 november 2020 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk het advies over het Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse maatregelen inzake cultuur- en jeugdinfrastructuur en de operationalisering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Advies over de uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket

1/12/2020

Op 19 november 2020 bracht de Vlaamse Sportraad het advies over de uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket.