Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 4

23/06/2017

De nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 4 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

Samenstelling van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

23/06/2017

Op 24 mei 2017 keurde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een wijziging goed van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De heer Piet Forger wordt als onafhankelijk deskundige vervangen door mevrouw Griet De Wachter. Mevrouw Carolien Patyn wordt als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld namens het Netwerk tegen Armoede vervangen door mevrouw Licorice Leroy. De heer Thijs Callens, plaatsvervangend lid namens het Netwerk tegen Armoede, wordt vervangen door de heer Frederic Vanhauwaert. (B.S. 16 juni 2017).

Advies over de experimentele projectoproep doorbraaktrajecten voor kunstenaars

23/06/2017

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC bracht advies uit over de experimentele projectoproep doorbraaktrajecten voor kunstenaars. De Sectorraad Kunsten en Erfgoed is tevreden dat de doorbraaktrajecten uit het Kunstendecreet via de experimentele projectoproep een concrete invulling krijgen. De sectorraad wijst er echter op dat werken aan internationalisering een complex instrumentarium vraagt dat op lange termijn wordt uitgezet. Bovendien is de slaagkans van een doorbraaktraject onderhevig aan verschillende externe factoren, anders dan de artistieke kwaliteit van de kunstenaars.

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

23/06/2017

De Algemene Raad van de SARC bracht i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Briefadvies over het ontwerp van besluit ter uitvoering van het besluit houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

23/06/2017

De Vlaamse Sportraad van de SARC formuleert een briefadvies over het ontwerp van ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

Advies over de experimentele projectoproep innovatieve partnerprojecten

23/06/2017

De Algemene Raad van de SARC bracht i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over de experimentele projectoproep innovatieve partnerprojecten.

Nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 3

19/05/2017

De nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 3 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

Advies over het Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap

19/05/2017

op 16 mei 2017 bracht de Algemene Raad advies uit over het Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap.

Advies bij het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

19/05/2017

Op 12 mei 2017 bracht de Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling.

Advies bij het voorontwerp van besluit bij het decreet ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

8/05/2017

Op 5 mei 2017 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit bij het voorontwerp van besluit bij het decreet ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

Advies bij het voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, 2de versie

8/05/2017

Op 2 mei 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij het voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, 2de versie.

Advies bij het ontwerp van besluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft de politieke jongerenbewegingen

8/05/2017

Op 2 mei 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over het ontwerp van besluit bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft de politieke jongerenbewegingen.

Advies bij het ontwerp van besluit ter invoering van een gereglementeerde boekenprijs

8/05/2017

Op 2 mei 2017 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij het ontwerp van besluit ter invoering van een gereglementeerde boekenprijs.

Advies bij de conceptnota vrijwillige burgerdienst voor jongeren

8/05/2017

Op 28 april 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij de conceptnota vrijwillige burgerdienst voor jongeren.

Advies bij het Programmadecreet 2017

8/05/2017

Op 28 april 2017 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad Media advies uit over het Programmadecreet 2017.

Advies over de strategische visienota en het uitvoeringsbesluit cultureel erfgoed

8/05/2017

Op 26 april 2017 bracht Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies uit over de strategische visienota en het uitvoeringsbesluit cultureel erfgoed.

Advies over de wijziging van het FOCI-besluit

8/05/2017

Op 24 april 2017 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over de wijziging van het FOCI-besluit.

Nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 2

21/04/2017

De nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 2 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

De SARC stelt zijn jaarverslag 2016 voor.

21/04/2017

Het jaarverslag 2016 (PDF, 13MB) geeft een overzicht van de rol van de SARC in de beleidsadvisering en de bijdragen aan de beleidsvoorbereiding voor wat betreft Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In het jaarverslag, dat digitaal ter beschikking wordt gesteld, kunt u alle informatie over de SARC vinden, waaronder de werkzaamheden, de samenstelling en de doorwerking van de adviezen.

Advies bij de visienota ’statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider’

18/04/2017

De SARC-Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en Vlaamse Sportraad, bracht op 30 maart 2017 advies uit bij de visienota ’statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider’