Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 2

21/04/2017

De nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 2 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

De SARC stelt zijn jaarverslag 2016 voor.

21/04/2017

Het jaarverslag 2016 (PDF, 13MB) geeft een overzicht van de rol van de SARC in de beleidsadvisering en de bijdragen aan de beleidsvoorbereiding voor wat betreft Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In het jaarverslag, dat digitaal ter beschikking wordt gesteld, kunt u alle informatie over de SARC vinden, waaronder de werkzaamheden, de samenstelling en de doorwerking van de adviezen.

Advies bij de visienota ’statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider’

18/04/2017

De SARC-Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en Vlaamse Sportraad, bracht op 30 maart 2017 advies uit bij de visienota ’statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider’

Advies bij het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen

22/03/2017

De SARC-Algemene Raad bracht op 20 maart 2017 advies uit bij het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 1

23/02/2017

De nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 1 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

Advies bij het nieuwe Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

14/02/2017

De SARC-Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht op 14 februari 2017 advies uit bij het voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Advies bij het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

13/02/2017

De SARC-Algemene Raad bracht op 13 februari 2017 advies uit bij het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Toelichting bij het advies over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet

1/02/2017

Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, bracht op dinsdag 17 januari in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement toelichting bij het advies over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

Advies ondersteuning bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur

1/02/2017

De Vlaamse Sportraad bracht op 20 januari 2017 advies bij het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

Advies n.a.v. evaluatie Kunstendecreet

1/02/2017

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed bracht op 13 januari 2017 advies uit n.a.v. de evaluatie van het Kunstendecreet.

Adviezen Sectorraad Media

31/01/2017

De SARC-Sectorraad Media bracht op 31 januari 2017 advies uit bij het frequentiebesluit particuliere radio-omroeporganisaties en bij het uitvoeringsbesluit radio-omroep.

Briefadvies bij het vierde Topsportactieplan (TSAP IV)

24/01/2017

De SARC-Vlaamse Sportraad bracht op 24 januari 2017 een briefadvies uit het bij het vierde Topsportactieplan Vlaanderen (TSAP IV).