Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies bij de Conceptnota over de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties

9/10/2017

op 3 oktober 2017 bracht de Sectorraad Media van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) advies uit bij de Conceptnota over de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties.

Advies over het Vlaamse audiovisuele en gamebeleid

9/10/2017

Op 2 oktober 2017 bracht de Sectorraad Media van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) advies uit over het Vlaamse audiovisuele en gamebeleid.

Nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 5

15/09/2017

De nieuwsbrief SARC jg 7, nr. 5 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

Advies over het Vlaamse mediawijsheidsbeleid

15/09/2017

Op 13 september 2017 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Media en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een advies uit over het Vlaamse mediawijsheidsbeleid.

Advies over de startnota transitienota ’Zorg en Samenleven in 2050’

15/09/2017

Op 12 september 2017 bracht de Algemene Raad van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een advies uit over de startnota transitienota ’Zorg en Samenleven in 2050’.

Advies over de oprichting van het EVA KMSKA

15/09/2017

Op 8 september 2017 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een advies uit over de oprichting van het EVA KMSKA.

Advies over de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het Kunstendecreet wat betreft de remediëringstermijn

15/09/2017

Op 7 september 2017 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een advies uit over de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het Kunstendecreet wat betreft de remediëringstermijn.

Advies bij de hervorming van de culturele bovenbouw

15/09/2017

Op 4 september 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een advies uit bij de hervorming van de culturele bovenbouw.

Advies bij het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

15/09/2017

Op 4 september 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een advies uit bij het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Advies bij het voorontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

15/09/2017

Op 4 september 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een advies uit bij het voorontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Advies bij de eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen

30/08/2017

Op 24 juli 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) een advies uit bij de eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen.