Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies bij de toevoegingen bij het ’verzameldecreet cultuur’

19/10/2018

Op 15 oktober 2018 bracht de Algemene raad, i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, advies uit bij de toevoegingen bij het ’verzameldecreet cultuur’.

Advies bij het samenwerkingsakkoord tax shelter

19/10/2018

Op 5 oktober 2018 bracht de Algemene raad, i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Media, advies uit bij het samenwerkingsakkoord tax shelter.

Advies bij het samenwerkingsakkoord filmkeuring

19/10/2018

Op 8 oktober 2018 bracht de Algemene raad, i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad Media, advies uit bij het samenwerkingsakkoord filmkeuring.

Advies bij de eindtermen 1 ste graad secundair onderwijs

19/10/2018

Op 3 oktober 2018 bracht de Algemene raad, i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media, advies uit bij de eindtermen 1 ste graad secundair onderwijs.

Advies bij het Actieplan Gaming

19/10/2018

Op 9 oktober 2018 bracht de Sectorraad Media advies uit bij het Actieplan Gaming.

De Algemene Raad van de SARC bracht in september diverse adviezen uit

21/09/2018

De Algemene Raad van de SARC bracht in september diverse adviezen uit

Advies over het uitvoeringsbesluit Kunstendecreet

21/09/2018

Op 12 september 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het uitvoeringsbesluit Kunstendecreet

Advies bij het uitvoeringsbesluit bovenlokaal jeugdwerk

21/09/2018

Op 12 september 2018 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies bij het uitvoeringsbesluit bovenlokaal jeugdwerk

Advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem

31/08/2018

Op 30 augustus 2018 bracht de Sectorraad Media advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem

Advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende aanwending van digitale frequenties voor DAB+

31/08/2018

Op 30 augustus 2018 bracht de Sectorraad Media advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende aanwending van digitale frequenties voor DAB+

Advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende coordinatie van radiofrequenties

31/08/2018

Op 30 augustus 2018 bracht de Sectorraad Media advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende coordinatie van radiofrequenties

Aanbevelingen omtrent fake nieuws en informatieverstoring

31/08/2018

Op 20 juli 2018 bracht de Sectorraad Media aanbevelingen omtrent fake nieuws en informatieverstoring