Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

De Algemene Raad van de SARC bracht in september diverse adviezen uit

21/09/2018

De Algemene Raad van de SARC bracht in september diverse adviezen uit

Advies over het uitvoeringsbesluit Kunstendecreet

21/09/2018

Op 12 september 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het uitvoeringsbesluit Kunstendecreet

Advies bij het uitvoeringsbesluit bovenlokaal jeugdwerk

21/09/2018

Op 12 september 2018 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies bij het uitvoeringsbesluit bovenlokaal jeugdwerk

Advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem

31/08/2018

Op 30 augustus 2018 bracht de Sectorraad Media advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem

Advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende aanwending van digitale frequenties voor DAB+

31/08/2018

Op 30 augustus 2018 bracht de Sectorraad Media advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende aanwending van digitale frequenties voor DAB+

Advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende coordinatie van radiofrequenties

31/08/2018

Op 30 augustus 2018 bracht de Sectorraad Media advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende coordinatie van radiofrequenties

Aanbevelingen omtrent fake nieuws en informatieverstoring

31/08/2018

Op 20 juli 2018 bracht de Sectorraad Media aanbevelingen omtrent fake nieuws en informatieverstoring

10 jaar SARC: advies in de kijker

6/07/2018

Elke maand delen we een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, enz. Voorontwerp van decreet betreffende de radio-omroep en de televisie

Advies over een mogelijke investeringsverplichting voor buitenlandse aanbieders van niet-lineaire televisiediensten

6/07/2018

Op 5 juli 2018 bracht de Sectorraad Media advies over een mogelijke investeringsverplichting voor buitenlandse aanbieders van niet-lineaire televisiediensten

Advies over de toekomstige visienota sportpromotie

6/07/2018

Op 4 juli 2018 bracht de Vlaamse Sportraad advies over de toekomstige visienota sportpromotie

Advies over het reglement subsidies voor digitaal cultureel erfgoed

6/07/2018

Op 4 juli 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het reglement subsidies voor digitaal cultureel erfgoed

Advies over het nieuw concept jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

26/06/2018

Op 13 juni 2018 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Sociaal-Cultuur Werk advies over het nieuw concept jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan