Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

10 jaar SARC: advies in de kijker

6/07/2018

Elke maand delen we een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, enz. Voorontwerp van decreet betreffende de radio-omroep en de televisie

Advies over een mogelijke investeringsverplichting voor buitenlandse aanbieders van niet-lineaire televisiediensten

6/07/2018

Op 5 juli 2018 bracht de Sectorraad Media advies over een mogelijke investeringsverplichting voor buitenlandse aanbieders van niet-lineaire televisiediensten

Advies over de toekomstige visienota sportpromotie

6/07/2018

Op 4 juli 2018 bracht de Vlaamse Sportraad advies over de toekomstige visienota sportpromotie

Advies over het reglement subsidies voor digitaal cultureel erfgoed

6/07/2018

Op 4 juli 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het reglement subsidies voor digitaal cultureel erfgoed

Advies over het nieuw concept jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

26/06/2018

Op 13 juni 2018 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Sociaal-Cultuur Werk advies over het nieuw concept jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

Advies over het samenwerkingsakkoord gereglementeerde boekenprijs

6/06/2018

Op 4 juni 2018 bracht de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het samenwerkingsakkoord gereglementeerde boekenprijs

Advies over het systeem van au pairs

6/06/2018

Op 29 mei 2018 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies over het systeem van au pairs

Advies over het voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet

23/05/2018

Op 2 mei 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet

Advies over het reglement beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject

23/05/2018

Op 3 mei 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het reglement beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject

Advies bij de aanpassing van het experimenteel reglement: innovatieve partnerprojecten

23/05/2018

Op 3 mei 2018 bracht de Algemene Raad advies bij de aanpassing van het experimenteel reglement: innovatieve partnerprojecten

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende KANTL

26/04/2018

Op 24 april 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het voorontwerp van decreet betreffende KANTL

Advies over het ontwerpbesluit betreffende het financiële en materiële beheer van de DAB Kasteel-Domein van Gaasbeek

26/04/2018

Op 24 april 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies over het ontwerpbesluit betreffende het financiële en materiële beheer van de DAB Kasteel-Domein van Gaasbeek

Advies over het Programmadecreet BA2018

26/04/2018

Op 23 april 2018 bracht de Algemene Raad advies over het Programmadecreet BA2018

Advies bij het ontwerp "VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen"

19/04/2018

Op 4 april 2018 bracht de Algemene Raad advies bij het ontwerp "VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen"

Advies bij het besluit digitale radio 5A en 5D

11/04/2018

Op 5 april 2018 bracht de Sectorraad Media advies bij het besluit digitale radio 5A en 5D

Advies over de uitzondering voor journalistieke doeleinden in het kader van de implementatie van de AVG

11/04/2018

Op 9 april 2018 bracht de Sectorraad Media advies over de uitzondering voor journalistieke doeleinden in het kader van de implementatie van de AVG