Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies over het ontwerpbesluit bij het decreet tot oprichting van het Begeleidend Comité in het kader van de VIA-akkoorden

2/05/2019

Op 30 april 2019 bracht de Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en Vlaamse Sportraad advies over het ontwerpbesluit bij het decreet tot oprichting van het Begeleidend Comité in het kader van de VIA-akkoorden

Advies betreffende de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het Kunstendecreet

2/05/2019

Op 25 april 2019 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies betreffende de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het Kunstendecreet

Advies over de uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket

2/05/2019

Op 24 april 2019 bracht de Vlaamse Sportraad advies over de uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket

Advies bij het voorstel van wijziging van het mediadecreet, wat de toegang tot een betalende niet-lineaire televisiedienst betreft

2/05/2019

Op 19 april 2019 bracht de Sectorraad Media advies bij het voorstel van wijziging van het mediadecreet, wat de toegang tot een betalende niet-lineaire televisiedienst betreft

Advies over het statusrapport van de UiTPAS

2/05/2019

Op 8 april 2019 bracht de Sectorraad Sociaal Cultureel Werk advies over het statusrapport van de UiTPAS

De SARC legt zijn jaarverslag 2018 aan u voor.

3/04/2019

De SARC legt zijn jaarverslag 2018 aan u voor. De SARC bracht in 2018 in totaal 62 adviezen uit. Hoe deze tot stand kwamen, wie eraan meewerkte, en hoe deze adviezen een rol speelden in de beleidscyclus: dat en meer leest u in dit jaarverslag.

Advies bij het uitvoeringsbesluit bij het verzameldecreet cultuur

28/03/2019

Op 15 maart 2019 bracht de Algemene Raad advies bij het uitvoeringsbesluit bij het verzameldecreet cultuur

Advies over het ontwerp van besluit bij het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties

13/03/2019

Op 6 maart 2019 bracht de Algemene Raad advies over het ontwerp van besluit bij het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties

Briefadvies van de SARC over het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

13/03/2019

Op 18 februari 2019 bracht de Algemene Raad Briefadvies van de SARC over het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

Advies bij de nieuwe strategische structuur van de visienota Sportpromotie

13/03/2019

Op 5 maart 2019 bracht de Vlaamse Sportraad advies bij de nieuwe strategische structuur van de visienota Sportpromotie

Advies bij de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het decreet georganiseerde sportsector, inzake het integriteitsbeleid van de sportfederaties

19/02/2019

Op 7 februari 2019 bracht de Vlaamse Sportraad advies bij de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het decreet georganiseerde sportsector, inzake het integriteitsbeleid van de sportfederaties

Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad over de werkzaamheden van de Expertencommissie Risicovechtsporten en het Risicovechtsportplatform

19/02/2019

Op 31 januari 2019 bracht de Vlaamse Sportraad advies over de werkzaamheden van de Expertencommissie Risicovechtsporten en het Risicovechtsportplatform