Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Publieksbevraging: De Vlaming over de VRT

22/01/2020

Ter voorbereiding van zijn advies over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid, heeft de SARC, in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, twee bevragingen uitgestuurd: een stakeholdersbevraging en een publieksbevraging. De publieksbevraging is intussen ook afgerond. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville in samenwerking met Prof. Dr. Hilde Van den Bulck, en is te downloaden via onderstaande link.

Stakeholderbevraging ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse Regering

17/01/2020

Ter voorbereiding van zijn advies over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid, heeft de SARC, in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, twee bevragingen uitgestuurd: een stakeholdersbevraging en een publieksbevraging. De stakeholdersbevraging is intussen afgerond. Dit onderzoek werd door imec-SMIT (Vrije Universiteit Brussel) in samenwerking met imec-MICT (Universiteit Gent) uitgevoerd en is te downloaden via onderstaande link.

Advies inzake matchfixing, corruptie, makelaars en sociale & fiscale voordelen Briefadvies over de beleidsnota Media 2019-2024

17/01/2020

Op 8 januari 2020 bracht de Vlaamse Sportraad op eigen initiatief een advies inzake matchfixing, corruptie, makelaars en sociale & fiscale voordelen in de betaalde sport

Briefadvies over de beleidsnota Media 2019-2024

17/01/2020

Op 20 december 2019 bracht de Sectorraad Media op eigen initiatief een briefadvies over de beleidsnota Media 2019-2024

Advies bij de uitbouw van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen

4/12/2019

Op 21 november 2019 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies bij de uitbouw van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen

Advies over de omzetting van de herziene AVMD-richtlijn

4/12/2019

Op 18 november 2019 bracht de Sectorraad Media advies over de omzetting van de herziene AVMD-richtlijn

Advies over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

26/11/2019

Op 25 november bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over het voorstel van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Op 25 november bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit over het voorstel van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

26/11/2019

Het advies in de media: