Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

 

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Verlenging oproep onafhankelijke deskundigen tot en met 15 juni

26/05/2020

In overleg met de bevoegde kabinetten is beslist de oproep voor onafhankelijke deskundigen te verlengen tot en met 15 juni. De coronacrisis heeft wellicht ook haar invloed op de respons. Laat dat echter geen belemmering zijn om u kandidaat te stellen. We streven er naar de procedure af te ronden voor het zomerreces, zodat we vanaf augustus terug van start kunnen gaan met een vernieuwde SARC.

Advies over de voorbereiding van de Visienota Sportpromotie

26/05/2020

Op 25 mei bracht de Vlaamse Sportraad advies over de voorbereiding van de Visienota Sportpromotie

Advies over het beleid inzake CJSM ten tijde van de Corona crisis

25/05/2020

Op 19 mei bracht de Algemene Raad advies over het beleid inzake CJSM ten tijde van de Corona crisis

Advies overgangsbepaling decreet jeugdtoerisme

25/05/2020

Op 19 mei bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies overgangsbepaling decreet jeugdtoerisme

Nieuwe samenstelling SARC in 2020

6/05/2020

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) vernieuwt de samenstelling van de Algemene Raad en de sectorraden. Dit gebeurde eerder al in 2008, in 2012 en in 2016.

Wie zich kandidaat wil stellen als onafhankelijke deskundige, vult voor 1 juni 2020 het formulier in met een gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en een uitgebreid curriculum vitae,

De oproep voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld voor de SARC gebeurt op een later moment. De betrokken organisaties worden daarvan op de hoogte gesteld. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij: Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Bart.dierick@vlaanderen.be, 0486 83 53 21

Via onderstaande links leest u meer over deze oproep

Advies bij de Strategische Visienota Kunsten

6/05/2020

Op 30 april bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies bij de Strategische Visienota Kunsten

Advies over het Programmadecreet 2020

28/04/2020

Op 24 april bracht de Vlaamse Sportraad advies over het Programmadecreet 2020

Advies bij de wijziging van het frequentiebesluit particuliere radio-omroepen

28/04/2020

Op 22 april bracht de Sectorraad Media advies bij de wijziging van het frequentiebesluit particuliere radio-omroepen

Advies over de niet-uitvoering van het Participatiedecreet in corona-tijd

10/04/2020

Op 9 april bracht de Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en Vlaamse Sportraad advies over de niet-uitvoering van het Participatiedecreet in corona-tijd

Advies bij de wijziging van de indiendata voor de projectsubsidies en beurzen via het Kunstendecreet

10/04/2020

Op 1 april bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies bij de wijziging van de indiendata voor de projectsubsidies en beurzen via het Kunstendecreet

De SARC legt zijn jaarverslag 2019 aan u voor.

23/03/2020

De SARC bracht in 2019 in totaal 26 adviezen uit. Hoe deze tot stand kwamen, wie eraan meewerkte, en hoe deze adviezen een rol speelden in de beleidscyclus: dat en meer leest u in dit jaarverslag.

Advies in aanloop naar de Strategische Visienota Kunsten en de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed

23/03/2020

Op 4 maart bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies in aanloop naar de Strategische Visienota Kunsten en de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed

Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

26/02/2020

Op 24 februari 2020 bracht de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Advies inzake onevenwichtige overheidssteun en fiscale voordelen

26/02/2020

Op 12 februari 2020 bracht de Vlaamse Sportraad advies inzake onevenwichtige overheidssteun en fiscale voordelen