Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

 

SARC op Twitter

In de kijker RSS

Advies over het ontwerp van besluit bij het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties

13/03/2019

Op 6 maart 2019 bracht de Algemene Raad advies over het ontwerp van besluit bij het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties

Briefadvies van de SARC over het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

13/03/2019

Op 18 februari 2019 bracht de Algemene Raad Briefadvies van de SARC over het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

Advies bij de nieuwe strategische structuur van de visienota Sportpromotie

13/03/2019

Op 5 maart 2019 bracht de Vlaamse Sportraad advies bij de nieuwe strategische structuur van de visienota Sportpromotie

Advies bij de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het decreet georganiseerde sportsector, inzake het integriteitsbeleid van de sportfederaties

19/02/2019

Op 7 februari 2019 bracht de Vlaamse Sportraad advies bij de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het decreet georganiseerde sportsector, inzake het integriteitsbeleid van de sportfederaties

Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad over de werkzaamheden van de Expertencommissie Risicovechtsporten en het Risicovechtsportplatform

19/02/2019

Op 31 januari 2019 bracht de Vlaamse Sportraad advies over de werkzaamheden van de Expertencommissie Risicovechtsporten en het Risicovechtsportplatform

Advies bij het artikel betreffende het voeren van een integriteitsbeleid.

29/01/2019

Op 22 januari 2018 bracht de Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Media, Vlaamse Sportraad en Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk het advies bij het artikel betreffende het voeren van een integriteitsbeleid,

Advies van de Sectorraad Media over de invoeging van een hoofdstuk over adviesverlening over nieuwe diensten in het procedurebesluit VRM

29/01/2019

Op 8 januari 2018 bracht de Sectorraad Media advies over de invoeging van een hoofdstuk over adviesverlening over nieuwe diensten in het procedurebesluit VRM

Advies over het ontwerpbesluit betreffende de vergoedingen voor de bestuurders en regeringscommissarissen van de vzw KMSKA

16/01/2019

Op 10 januari 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed Advies over het ontwerpbesluit betreffende de vergoedingen voor de bestuurders en regeringscommissarissen van de vzw KMSKA

Advies over het ontwerpbesluit betreffende de oprichting van het EVA KMSKA

16/01/2019

Op 10 januari 2018 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed Advies over het ontwerpbesluit betreffende de oprichting van het EVA KMSKA,

Advies bij het ontwerp van herstelbesluit frequentieplan

16/01/2019

Op 8 januari 2018 bracht de Vlaamse Sportraad Advies bij het ontwerp van herstelbesluit frequentieplan

Advies inzake esports en het Vlaams sportbeleid

16/01/2019

Op 20 december 2018 bracht de Vlaamse Sportraad Advies inzake esports en het Vlaams sportbeleid

Nieuwsbrief SARC jg 8, nr. 10

19/12/2018

De nieuwsbrief SARC jg 8, nr. 10 werd verstuurd en gepubliceerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor deze elektronische nieuwsbrief.

Advies bij het Verzameldecreet werk en sociale economie

19/12/2018

Op 14 december 2018 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit bij het Verzameldecreet werk en sociale economie.

Advies bij het ontwerp van herstelbesluit frequentieplan

12/12/2018

Op 7 december 2018 bracht het Sectorraad Media het advies bij het ontwerp van herstelbesluit frequentieplan.

Advies bij het aangepaste samenwerkingsakkoord tax shelter audiovisuele en podiumwerken

12/12/2018

Op 6 december 2018 bracht het Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad Media het advies bij het aangepaste samenwerkingsakkoord tax shelter audiovisuele en podiumwerken.

Advies bij het voorontwerp voor de opvolging van monitoring in het kader van de VIA-akkoorden

12/12/2018

Op 3 december 2018 bracht het Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal Cultureel Werk en Vlaamse Sport het advies bij het voorontwerp voor de opvolging van monitoring in het kader van de VIA-akkoorden.

Advies over de rol voor de Vlaamse overheid in het lokale cultuurbeleid

12/12/2018

Op 29 november bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed het advies over de rol voor de Vlaamse overheid in het lokale cultuurbeleid.

Briefadvies over de uitbreiding van het taks sheltersysteem naar de sportsector

12/12/2018

Op 29 november bracht de Vlaamse Sportraad een Briefadvies over de uitbreiding van het taks sheltersysteem naar de sportsector.