Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

10 jaar Raad voor Cultuur. Een decennium cultuuradvisering.

De Raad voor Cultuur heeft tien jaar bestaan. De raad werd opgericht om te adviseren over het intersectoraal en inclusief cultuurbeleid, met aandacht voor de raakvlakken tussen de verschillende culturele sectoren en voor de culturele effecten in andere beleidsterreinen.
De publicatie "10 jaar Raad voor Cultuur. Een decennium cultuuradvisering" (PDF, 1,14 MB) bestrijkt de periode van 1998 tot 2008.

 

We hopen hiermee inzicht te kunnen verschaffen in hoe de Raad voor Cultuur de voorbije tien jaar heeft gepresteerd en hoe hij heeft gefunctioneerd. Om voorzitter Bart De Baere te parafraseren: de waarde van elke stap in het proces van cultuuradvisering wordt best niet vergeten, opdat de volgende stap werkelijk een stap vooruit kan zijn.

 

Het verdwijnen van de Raad voor Cultuur heeft te maken met de reorganisatie van de Vlaamse administratie, Beter Bestuurlijk Beleid, waarbij er voor elk van de dertien beleidsdomeinen een strategische adviesraad wordt opgericht. De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de strategische adviesraad van het gelijknamige beleidsdomein, is inmiddels van start gegaan. Dit betekent dat het verhaal van de Raad voor Cultuur, net als dat van gelijkaardige adviesorganen van het beleidsdomein, hier eindigt.

 

Het eerste deel van deze publicatie wil op een aangename manier de voorbije tien jaar in herinnering brengen. De geschiedenis van de raad en zijn leden wordt kort verteld. De twee voorzitters, Roger Dillemans en Bart De Baere, gaan met elkaar in gesprek. Tot slot zetten Julien Van Borm, Chantal De Smet en Johan Thielemans, drie leden die het decennium bijna of helemaal hebben meegemaakt, een reflectie over de twee ‘legislaturen’ van de raad op papier. Het tweede gedeelte is bedoeld als een naslagwerk. Alle vergaderingen en adviezen, alsook de twee memoranda aan de Vlaamse Regering, worden hier per jaar samengevat.
Voor de volledige adviezen, verslagen, jaarverslagen en het Memorandum 2004 kan u elders op deze website terecht.

 

Het geheel wordt geïllustreerd met foto’s die de verscheidenheid van het werkveld waarover de Raad voor Cultuur adviseerde, illustreren. Met dank aan Socius, Muziekcentrum Vlaanderen, Vlaams Architectuurinstituut, Cultuur Lokaal, VTi en CultuurNet Vlaanderen,VCOB en Forum voor Amateurkunsten voor de beelden die zij ons konden bezorgen uit hun sector.