Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media > historiek en archieven > minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs

De hervormingen in het onderwijslandschap zijn de Raad voor Cultuur en de Raad voor de Kunsten niet ontgaan.

 

Sinds het decreet van 1989 maakt het hoger kunstonderwijs (HKO) integraal deel uit van het hoger onderwijs. Deze positie werd bij het hogescholendecreet van 1994 verankerd en wordt nu, bij de invoering van de bachelor-master structuur nog bevestigd. In deze context wil het hoger kunstonderwijs academische trajecten aanbieden voor alle opleidingen van twee cycli. Men spreekt van de academisering van het hoger kunstonderwijs.

Wie meer wil weten over de hervormingen van het hoger onderwijs, kan terecht op de website van het Departement Onderwijs en Vorming (nieuw venster).

 

Het was duidelijk dat er vooral binnen het kunstenveld nood was aan informatie over de ontwikkelingen in het HKO. Enerzijds om informatie te geven en anderzijds om de dialoog te stimuleren, werd besloten om een minicolloquium te organiseren.

 

Op dinsdag 5 juni 2007 vond het minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs plaats in het Arenberggebouw te Brussel. Vertegenwoordigers van het HKO konden de dialoog aangaan met vertegenwoordigers van het kunstenveld.

 

Programma

Het programma van deze namiddag zag er als volgt uit:

 

Advies van de de Raad voor Cultuur en de Raad voor de Kunsten (PDF).

 

Sfeerfoto's

Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 1)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 2)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 3)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 4)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 5)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 6)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 7)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 8)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 9)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 10)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 11)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 12)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 13)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 14)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 15)
Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs (foto 16)