Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media > historiek en archieven
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Historiek en archieven

 

In dit beleidsdomein functioneerden tot nu meerdere adviesorganen, die door de inwerkingtreding van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media werden opgeheven: de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de Vlaamse Sportraad en de Vlaamse Mediaraad. De archieven van deze adviesraden blijven hier beschikbaar.

 

De Vlaamse Jeugdraad (nieuw venster) blijft bestaan omdat hij een categoriale raad is met een privaatrechtelijke statuut. De jeugdraad ontwikkelt een transversale visie op kinderen en jongeren.”