Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact |     | cultuur | jeugd | sport | media
U bent hier: CJSM > Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media > activiteiten > overleg 'Kindermisbruik in de sport'
 
 
 
portaal Vlaamse overheid

Overleg 'Kindermisbruik in de sport'

Dinsdag 14 juni 2011 hield de SARC Vlaamse Sportraad een uitgebreid overleg over kindermisbruik in de sport. De aanleiding voor het overleg was het eindrapport van de Kamercommissie die de problematiek van kindermisbruik binnen een gezagsrelatie behandelde. De sport wordt in dat rapport uitdrukkelijk als probleemgebied genoemd. De Vlaamse Sportraad neemt het initiatief om hierover een degelijk onderbouwd advies aan Vlaams sportminister Philippe Muyters te bezorgen.

 

Programma en presentaties

9u30 Inleiding
Bart Vanreusel, voorzitter Vlaamse Sportraad en Line Dumoulin, ondervoorzitter
9u40

Presentaties

Carina Van Cauter, volksvertegenwoordiger, ondervoorzitter van de Kamercommissie Kindermisbruik

Mark Van der Beken, kabinet Vlaams minister van Sport Philippe Muyters

Jord Vandenhoudt, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10u50 Discussie en vraagstelling
11u10

Presentatie

Martine Witteveen, projectleider beleid seksuele intimidatie, NOC*NSF (Nederland)

11u40 Discussie en vraagstelling
12u00

Presentaties

Kristine De Martelaer, voorzitter ICES

Tine Vertommen, criminoloog

Yves Vanden Auweele, namens Panathlon Vlaanderen

Frank Hendrickx, juridisch expert MVS/EVS-decreet

14u00

Presentaties

Vlaams Forum Kindermishandeling

Centra voor Algemeen Welzijswerk

Bruno Vanobbergen, Vlaams Kinderrechtencommissaris

 

Aansluitend volgde een plenaire vergadering van de Vlaamse Sportraad.