Vernieuwde versie KIOSK vanaf april 2021

In de loop van april 2021 lanceert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een nieuwe versie van het e-loket KIOSK. Wat verandert er?

 • de gebruikersomgeving
 • een aantal nieuwe en gewijzigde functionaliteiten
 • de toegang tot KIOSK
 • het aanstellen van vertegenwoordigers voor een organisatie of een persoon
Lees meer over de vernieuwde versie van KIOSK op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Informatie Covid-19

Recent nieuws ivm de Corona-crisis en wat dit betekent voor uw dossier, vindt u op onze website.

Structurele werkingssubsidie Kunstendecreet

Omwille van de wijziging van het Kunstendecreet kunnen op dit moment geen aanvragen voor een structurele werkingssubsidie worden ingediend. Dit werd met een jaar uitgesteld. De uiterste indiendatum is 1 december 2021.

KIOSK Snel hulp

Nog geen KIOSK-code of code verloren?

 • Als u voor uw dossier onlangs voor de eerste keer een vertegenwoordiging hebt aangemaakt in KIOSK, kunt u dit dossier ook zonder de code indienen. U kunt uw vertegenwoordiging dan nog na de indiendeadline met de code bevestigen.
 • Als uw vertegenwoordiging vroeger al met de code werd bevestigd maar u de code niet meer vindt of verloren bent, kunt u zelf een nieuwe code genereren. Hiervoor gaat u naar 'vertegenwoordigingen', daar selecteert u de organisatie waarvoor u een dossier wilt indienen en klikt bij deze organisatie op 'detail'. Op die pagina onderaan kunt u een nieuwe code genereren die automatisch wordt aangemaakt en per mail bezorgd wordt op het mailadres waarmee u inlogt op KIOSK. Die nieuwe code is vanaf dat moment actief voor uw vertegenwoordiging en kan dus gebruikt worden om uw dossier in te dienen. Let op, doe dit niet om 23u59 vermits het aanmaken en verzenden van de code enkele minuten duurt.
Meer info, handleidingen en veelgestelde vragen vindt u via de helppagina of contacteer kiosk@vlaanderen.be voor technische vragen.

Gesloten indienrondes

 • 1 maart 2020 - Eerste subsidierondes nieuw Circusdecreet - aanvraag projectsubsidie voor creatie en spreiding en voor festivals
 • 1 mei 2020 - Eerste subsidierondes nieuw Circusdecreet - aanvraag werkingssubsidie voor circuswerkplaatsen, -ateliers en -gezelschappen
 • 1 juni 2020 (Pinksermaandag) - Werkingssubsidies bovenlokaal jeugdwerk voor intergemeentelijke samenwerking en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
 • 15 juli 2020 – Projectsubsidies sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • 15 juli 2020 - Innovatieve partnerprojecten
 • 1 september 2020 - Projecten experimenteel jeugdwerk


Wachtwoord vergeten?
Nieuwe gebruiker? Maak een account aan.
Minimale vereisten: Google Chrome 37, Firefox 32.
9e8c6e0--2021-01-14T21:09:28+0100