Kiosk en kioskredactie herstart

Kiosk en kioskredactie zullen om 4u. op 22 okt 2020 herstart worden.

Informatie Covid-19

Recent nieuws ivm de Corona-crisis en wat dit betekent voor uw dossier, vindt u op onze website.

Zondag 15 november 2020, 23u59 – Deadline voor aanvragen bovenlokale cultuurprojecten

Dit voor projecten die van start gaan tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 met een duurtijd van maximaal 3 jaar. Meer informatie vind je hier op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het departement contacteren kan nog tot vrijdag 13 november om 17 uur via:

Opgelet! Omdat er op dit moment geen garantie is dat de projecten in 2021 in een coronavrije context georganiseerd kunnen worden, vraagt de minister van Cultuur om bij de opmaak van subsidiedossiers zoveel als mogelijk rekening te houden met de coronacrisis. Bij de beoordeling van projectaanvragen zal – zoals altijd - de realiteitszin en haalbaarheid worden getoetst. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media raadt aan om duidelijk te omschrijven hoe de aanvraag rekening houdt met of inspeelt op de coronacrisis, op inhoudelijk en/of zakelijk vlak. Dit kan in het aanvraagdossier aangegeven worden bij de projectomschrijving (rubriek concrete uitwerking van het project) en bij de begroting. De aanvrager kan bij de opmaak van zijn subsidiedossier het huidige basisprotocol Cultuur raadplegen.

KIOSK Snel hulp

Nog geen KIOSK-code of code verloren?

  • Als u voor uw dossier onlangs voor de eerste keer een vertegenwoordiging hebt aangemaakt in KIOSK, kunt u dit dossier ook zonder de code indienen. U kunt uw vertegenwoordiging dan nog na de indiendeadline met de code bevestigen.
  • Als uw vertegenwoordiging vroeger al met de code werd bevestigd maar u de code niet meer vindt of verloren bent, kunt u zelf een nieuwe code genereren. Hiervoor gaat u naar 'vertegenwoordigingen', daar selecteert u de organisatie waarvoor u een dossier wilt indienen en klikt bij deze organisatie op 'detail'. Op die pagina onderaan kunt u een nieuwe code genereren die automatisch wordt aangemaakt en per mail bezorgd wordt op het mailadres waarmee u inlogt op KIOSK. Die nieuwe code is vanaf dat moment actief voor uw vertegenwoordiging en kan dus gebruikt worden om uw dossier in te dienen. Let op, doe dit niet om 23u59 vermits het aanmaken en verzenden van de code enkele minuten duurt.
Meer info, handleidingen en veelgestelde vragen vindt u via de helppagina of contacteer kiosk@vlaanderen.be voor technische vragen.

Gesloten indienrondes

  • 1 maart 2020 - Eerste subsidierondes nieuw Circusdecreet - aanvraag projectsubsidie voor creatie en spreiding en voor festivals
  • 1 mei 2020 - Eerste subsidierondes nieuw Circusdecreet - aanvraag werkingssubsidie voor circuswerkplaatsen, -ateliers en -gezelschappen
  • 1 juni 2020 (Pinksermaandag) - Werkingssubsidies bovenlokaal jeugdwerk voor intergemeentelijke samenwerking en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
  • 15 juli 2020 – Projectsubsidies sociaal-cultureel volwassenenwerk
  • 15 juli 2020 - Innovatieve partnerprojecten
  • 1 september 2020 - Projecten experimenteel jeugdwerk


Wachtwoord vergeten?
Nieuwe gebruiker? Maak een account aan.
Minimale vereisten: Google Chrome 37, Firefox 32.