free-time-vzw-instructeur-2020-1

Cursus ID:
free-time-vzw-instructeur-2020-1
Trajecttype:
instructeur
Doelgroep:
Voor jongeren die 18 jaar of ouder worden in 2021
Max aantal deelnemers:
15
Prijs per deelnemer:
195

Trajectverantwoordelijke

Voornaam:
Thomas
Achternaam:
Serdons
E-mailadres:
thomas@freetime.be
Tel:
0473173369
Aantal cursusluiken:
3

Cursusluik 1

Startdatum:
12-03-2021
Einddatum:
14-03-2021
Aanvangsuur:
19:00
Einduur:
17:00

Adres:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgwN2IzMWItMzZiYi00OThjLTk3ZWUtOTZkYmUxZWVkYzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c54b2da7-4bb9-42fa-84c4-935303c9a722%22%2c%22Oid%22%3a%2244ad1361-59b5-4333-8cc7-44c884238afb%22%7d 0
0 Online

De data van de andere luiken zijn nog niet bekend