Kadervorming is een overkoepelende term voor de vormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk

Waarvoor kun je op deze site terecht?

 • Je vindt er een overzicht van de kadervormingstrajecten die in de komende maanden worden georganiseerd.
 • Jeugdverenigingen met een erkenning voor een kadervormingstraject kunnen:
  • cursussen aanmaken en beheren
  • trajectinformatie over hun cursisten bijwerken en bijhouden
  • eigen stageplaatsen aanmaken en consulteren.
 • Jongeren die een attest van animator, hoofdanimator of instructeur willen halen, kunnen zich op deze site registreren en kunnen het verloop van hun traject raadplegen en beheren.
 • De inschrijving voor een concrete cursus gebeurt niet hier, maar bij één van de verenigingen die een kadervormingstraject aanbieden.
 • Jeugdverenigingen die jongeren willen begeleiden tijdens hun verplichte stage, kunnen zich hier registreren als stageplaats en nadien de stage-informatie over de stagiairs beheren.

Waaruit bestaat een kadervormingstraject?

Elk kadervormingstraject bestaat uit drie afzonderlijke delen die elkaar chronologisch opvolgen:

 • De cursus duurt 50 uur. Het hangt af van de vereniging of een jongere die in één keer doet of in verschillende luiken.
 • De stage duurt eveneens 50 uur. Een stage kan plaatsvinden op één of op meerdere stageplekken.

Meer informatie, aanvraagformulieren en FAQ